Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Åklagare vill luckra upp beslagsförbudet

Advokatsamfundet: viktigt att skydda rätten till förtrolig kommunikation mellan närstående.

Åklagare efterlyser nu ökade möjligheter att använda sms-meddelanden mellan familjemedlemmar i brottsutredningar. Det rapporterar Sveriges radio idag den 18 augusti.

Enligt den intervjuade åklagaren skulle det underlätta brottsutredningar som rör barnäktenskap och hedersvåld om polis och åklagare fick beslagta meddelanden som utväxlats mellan till exempel föräldrar, och använda dessa som bevisning. Idag krävs att det aktuella brottet har en straffsats på minst två års fängelse för att meddelandena ska få användas.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander förstår behovet, men varnar för att helt ta bort skyddet för kommunikation mellan närstående.

”Konsekvenserna blir ganska stora för det som skyddas, nämligen rätten att kommunicera förtroligt mellan familjemedlemmar” säger Mia Edwall Insulander i inslaget.

Lyssna på inslaget.