Pandemin har lett till de största förändringarna av advokaters prestation och välbefinnande på femton år. Det blir också allt tydligare att många advokaters arbetssituation förändras permanent. Detta enligt en studie baserat på en enkätundersökning som nyligen gjorts av Advokatsamfundet.

Studien ger indikationer om vad som är viktigt för ledamöternas välbefinnande och vad ledare och arbetsgivare behöver beakta under hösten 2021.

Nu hoppas Advokatsamfundet kunna bidra till bättre förutsättningar inför höstens arbete genom att berätta mer om resultaten. Två webbinarier livesänds, ett som riktar sig till ledamöter den 15 september och ett för ledare och arbetsgivare den 16 september, kl. 12.00–13.00 båda dagarna.

Webbinarierna leds av arbetspsykologen Jens Näsström.

Ur innehållet:

  • Hur har advokaterna påverkats vad gäller välbefinnande och effektivitet? Analys utifrån verksamhetsinriktning och kön.
  • Vilka dimensioner av arbetet och fritiden har påverkats positivt och negativt (balans arbete–fritid, professionell utveckling, förmåga att koppla av etc.)?
  • Hur många advokater vill fortsätta arbeta på distans när restriktionerna lättas – och i vilken utsträckning?
  • Vad är viktigt att tänka på kopplat till hälsan inför semestern och höstens arbete?
  • Hur förändras möteskulturen? Vilka möten är fortsatt viktiga att hålla i det fysiska rummet

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via Advokatakademien, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

Det är kostnadsfritt att delta.

Läs mer om seminariet för ledamöter och anmäl dig (15 september).

Läs mer om seminariet för ledare och arbetsgivare och anmäl dig (16 september).