Stockholms tingsrätt har beslutat om fortsatt säkerhetskontroll för tiden 13 augusti 2021 till och med den 12 februari 2022.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten. Tingsrättens anställda och nämndemän och övriga som befinner sig i tingsrättens lokaler när de utövar allmän tjänst eller offentliga uppdrag är undantagna från säkerhetskontrollen, liksom advokater.