Dagens Nyheter skriver idag, den 31 augusti, om en man som dömts till livstids fängelse, trots att han valt att berätta om både sin egen och andras brottslighet och därmed skulle kunna ges strafflindring. Domen har enligt DN väckt förvåning, besvikelse och irritation bland de rättsvårdande myndigheterna. Även mannens tidigare försvarare uttrycker i artikeln stor förvåning.

I artikeln berörs också ett utredningsförslag om utvidgade möjligheter till strafflättnader för den som ”lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av annans brott”, alltså ett system som liknar kronvittnen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterar i artikeln förslaget. I ett skriftligt svar till DN varnar hon för att ett system med kronvittnen kan äventyra rättssäkerheten och att det riskerar att skapa ett ”oönskat angiverisystem” med felaktiga utpekanden – samtidigt som hon frågar sig om den föreslagna ändringen ens skulle få fler att prata ”då en strafflindring inte går att garantera”.

Mia Edwall Insulander pekar dessutom på risken för ”att systemet missbrukas av kriminella på så sätt att starka individer försöker påverka svaga individer att skvallra på andra”, som skulle kunna leda till att ”staten i viss mån skulle avsäga sig ansvaret för brottsutredningarna”.

Läs artikeln på Dagens Nyheters webbplats.