Regeringen har idag utsett Charlotte von Essen till ny generaldirektör för Säkerhetspolisen. Hon efterträder Klas Friberg, som har meddelat att han väljer att lämna sitt uppdrag av privata skäl. 

Charlotte von Essen har varit biträdande säkerhetspolischef sedan 2017 och var innan dess bland annat lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala och enhetschef och rättschef vid Justitiedepartementet, med ansvar för bland annat säkerhetspolisiära frågor. Hon förordnas från och med den 1 oktober och sex år framåt.

Charlotte von Essen är medlem av nätverket Hilda. Läs mer om henne på Hildas webbplats där hon svarar på frågor om sin karriär.

Till Hildas webbplats.