Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets valberedning tar emot förslag på kandidater

Förslag skickas in senast den 15 januari 2020.

Till Advokatsamfundets ledamöter

Valberedningen ska i enlighet sina instruktioner ge Advokatsamfundets ledamöter möjlighet att lämna förslag till valberedningen för valberedningens övervägande inför valet av styrelseledamöter och ledamöter av disciplinnämnden. Inför valet av huvudstyrelse 2020 ska valberedningen föreslå nya styrelseledamöter från Stockholmsavdelningen och Utlandsavdelningen. I disciplinnämnden ska en ny ledamot föreslås. Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater.

Förslag skickas till Valberedningen@advokatsamfundet.se senast den 15 januari 2020. Förslaget ska förutom namn även innehålla en kort beskrivning av kandidatens verksamhetsinriktning samt vilken avdelning kandidaten tillhör.