Rekord igen för Advokatdagarna

Över 750 advokater och biträdande jurister deltog vid de nionde Advokat­dagarna. De två dagarna bjöd på ett gediget utbildningsprogram, men också spännande diskussioner om advokatrollens framtid.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Advokatens roll i samhället är viktigare än någonsin

Att Advokatsamfundet skulle vara en mäktig lobbyorganisation som finansieras av allmänna medel är en av de felaktigheter jag fått bemöta hittills som ny generalsekreterare. Att svindlande höga försvararnotor huvudsakligen beror på oetiska advokater är en annan, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Maria-Pia Hope prisad för smittande engagemang

Klokskap, innovation, mod och ett smittande engagemang för advokatyrket. Så beskrivs advokat Maria-Pia Hope, som är årets mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

Läs mer

Sociala medier kräver reflektion och professionalism

Sociala medier som Instagram och Twitter ger goda möjligheter att nå ut till stora grupper människor, snabbt och nästan utan kostnader. Men snabbheten och spridningen gör också att de etiska frågorna ställs på sin spets. Praxis är under utveckling, men redan nu finns riktlinjer att hålla sig till.

Läs mer

Gästkrönika: När kriminalpolitiken blir kontraproduktiv

Den ökande inriktningen på straff i svensk kriminalpolitik kan ge ett annat resultat än vad politikerna önskar. ­Henrik Tham, professor emeritus, varnar för att det i stället kan leda till ökad fientlighet mot polisen och minskad tilltro till myndigheter. Och det i sig ökar risken för brott.

Läs mer 

Terms of no use – användarvillkoren som aldrig blir lästa

Hur ofta läser du användarvillkoren som måste klickas i innan du kan börja använda streamingtjänsten online eller innan du kan uppdatera mjukvaran i din mobiltelefon? I många fall är användarvillkoren inte anpassade för den tänkta mottagaren – det vill säga en genomsnittskonsument av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Nya lagstiftningsåtgärder innebär att upprättandet av villkor av detta slag kommer att öka behovet av självreflektion hos avtalsförfattarna, skriver docent Stojan Arnerstål.

Läs mer

Viljan till självcensur är besvärande

Advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström skriver i sitt debattinlägg att de tycker sig se en besvärande utveckling inom Advokatsamfundet där man, samtidigt som man utåt sett betonar vikten av att värna advokatkårens oberoende, bedriver ett slags självcensur där man tar på sig att recensera innehållet i advokaters publika debattinlägg – vare sig de återges på en blogg eller i sociala medier.

Läs mer

Christer Danielsson: Om advokats skadeståndsansvar

Efter decennier utan prejudikat på området har Högsta domstolen nu inom loppet av 1½ år meddelat två vägledande avgöranden om advokaters skadeståndsansvar. Dessa båda domar är av stort intresse för advokatkåren. Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson redovisar några iakttagelser.

Läs mer