Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

CCBE-Info nr 85 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter och hot mot advokater.

Artiklar i MR-temat:

  • CCBE Human Rights Award 2019
  • Tre frågor till Marie Arena, ordförande för Europaparlamentets subkommitté om mänskliga rättigheter
  • Den hotade advokatens dag 2020

I CCBE-Info nr 85 även:

  • CCBE i aktion
  • Europanyheter

CCBE-Info nr 85 Engelska Franska