Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) uttrycker i ett pressmeddelande stark oro över de tvångsåtgärder som turkiska myndigheter nyligen har riktat mot advokaternas yttrandefrihet i syfte att ytterligare inskränka advokaternas oberoende.

CCBE uppmanar de turkiska myndigheterna att dra tillbaka och avstå från åtgärder som kan hindra Turkiets advokaters oberoende, integritet och frihet.

CCBE:s uttalande följer sedan ett stort antal advokater och ordförande i de regionala turkiska advokatsamfunden inledde en symbolisk marsch från sina respektive provinser till huvudstaden Ankara för att protestera mot ett nytt lagförslag från den turkiska regeringen och regeringspartiet AKP. Avsikten med lagförslaget är att ändra de regionala advokatsamfundens organisation och interna valsystem och att ytterligare inskränka advokaternas och advokatsamfundens oberoende.

Lagförslaget lades fram av den turkiska regeringen kort tid efter att förundersökningar hade inletts mot advokatsamfunden i Ankara och Diyarbakır för deras uttalanden nyligen där de kritiserade chefen för det statliga turkiska direktoratet för religionsärenden som offentligt har hävdat att LGBTQ+-personer är källan till ondska och till covid-19-pandemin.

 

CCBE:s pressmeddelande ”Turkey: Independence, integrity and freedom of expression of the legal profession at stake”