Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info, för perioden mars–maj 2020.

CCBE-Info nr 87 har särskilt fokus på covid-19-epidemins inverkan på rättsväsendet.

I CCBE-Info nr 87 även:

  • CCBE i aktion
  • Europeiska nyheter
  • Advokatsamfundens aktiviteter

CCBE-Info nr 87 Engelska Franska