”Beredskapslyftet: sommar” skapades för att ge sommarjobb åt 1 000 ungdomar i Stockholms stad. Utöver praktiskt arbete fick deltagarna ta del av olika teoretiska avsnitt, däribland en föreläsning om försvarsadvokatens roll. Totalt medverkade åtta advokater via länk, för ungdomarna som var indelade i mindre grupper.

– Det finns knappast tomma platser på juristprogrammet, men jag tycker att det är viktigt att fånga så många unga som möjligt och nå även personer som annars inte hade tänkt på detta som ett yrkesval. Det är också viktigt att bilden av en advokat blir så sann och riktig som möjligt, säger Robin Söder, advokat på Försvarsadvokaterna Stockholm, som var en av föreläsarna.

robin-soder_560.jpg
Advokat Robin Söder.

Flinga Nilsson, 15 år, och Gustav Stefansson, 17 år, sa efter föreläsningen att de hade fått nya insikter – både i hur rättssystemet fungerar och i hur advokater arbetar. De båda tycker också att föreläsningen väckte nyfikenhet på hur det kan vara att arbeta inom rättsområdet och som advokat.

Flinga_Nilsson_560_Foto_Noel_Sevefjord.jpg
Flinga Nilsson.
Foto: Noel Sevefjord.

Gustav_Stefansson_560_Foto_Noel_Sevefjord.jpg
Gustav Stefansson.
Foto: Noel Sevefjord.