Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) erbjuder  webbinarier för advokater.

IBA:s webbinarieserie omfattar ett stort antal seminarier inom en mängd juridiska ämnesområden med aktuellt innehåll.

Advokater kan ta del av både kommande webbinariesändningar och inspelningar av tidigare webbinarier kostnadsfritt.

Förutom webbinarier om fackområden finns också en webbinarieserie från IBA:s kommitte för advokatbyråmanagement, som bland annat behandlar hantering av frågor som uppstår på grund av coronaviruspandemin.

Se kommande och tidigare webbinarier från IBA