Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Thomas Rolén blir generaldirektör för Domstolsverket – igen

Kammarrättspresidenten åter till Domstolsverket efter 13 år.

Regeringen har utsett Thomas Rolén, kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm, till generaldirektör för Domstolsverket. Han var tidigare generaldirektör för Domstolsverket 2005–2007.

Thomas Rolén är president i Kammarrätten i Stockholm sedan 2008. Han har tidigare varit bland annat expeditionschef i Justitiedepartementet, och han har varit ordförande i Domarnämnden under 10 år.

Thomas Rolén tillträder tjänsten som generaldirektör den 1 oktober.