Ordinarie fullmäktigemöte hålls på 7A Posthuset (Aulan), Vasagatan 28, Stockholm, onsdagen den 14 juni 2023 kl. 14.00.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 8/2023)

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisningar 2022 (cirkulär 5/2023)

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag, Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd

Instruktion för Sveriges advokatsamfunds valberedning

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 2 juni 2023, till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 14 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Då antal platser till middagen är begränsat ber vi dig anmäla dig så snart som möjligt. Anmäl dig här.