Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Boka in 4 november för Stockholm Human Rights Award

Årets prisceremoni i Berwaldhallen.

Den högtidliga prisceremonin för 2019 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 4 november i Berwaldhallen i Stockholm.

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Utmärkelsen instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Läs mer om Stockholm Human Rights Award