Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI fördömer Saudiarabiens möjliga utdömande av dödsstraff mot Murtaja Qureiris, som bara var 13 år när han greps 2014. Murtaja Qureiris är nu 18 år och har hållits häktad sedan dess, anklagad för att ha deltagit i begravningen av sin bror, som dödades vid en protestaktion 2011, att ha gått med i en ”terrororganisation”, att ha kastat molotovcocktails mot en polisstation, att ha avfyrat vapen mot säkerhetsstyrkor och att delta i protester mot regeringen. Murtaja Qureiris hävdar att demonstrationerna var fredliga.

En av IBAHRI:s två ordförande, Michael Kirby, kommenterar:

– Att döma ut dödsstraff mot personer som var minderåriga vid den tidpunkt då de påstådda brotten begicks strider mot artikel 6 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 37 i FN:s barnkonvention samt artiklarna 10 och 12 i den arabiska stadgan om de mänskliga rättigheterna. Om Saudiarabien fullföljer yrkandet om att döma till dödsstraff i Murtaja Qureiris fall, kommer det att slå alla civiliserade länder och deras folk med fasa. IBAHRI uppmanar de saudiska myndigheterna att upphöra med sådana straff och att upprätthålla de grundläggande mänskliga rättigheterna för alla, i synnerhet för ungdomar.

Enligt rapporter har saudiska åklagare, i strid med folkrätten och de universella mänskliga rättigheterna, yrkat att dödsstraff ska utdömas för anklagelserna mot den då 13-årige Murtaja Qureiris, som var bara 10 år när han deltog i en cykelprotest i den östliga provinsen ash-Sharqiyya i Saudiarabien. Han har hållits häktad sedan han greps 2014.

Anne Ramberg, som också är en av IBAHRI:s två ordförande, kommenterar:

– Det är en uppenbar kränkning av folkrätten att hålla ett 13-årigt barn häktat i så många år för att nu riskera dödsstraff. Det här ärendet är en arrogant demonstration av de saudiska myndigheternas inhumana brist på respekt för rättsstatliga värderingar och skyddet för mänskliga rättigheter. IBAHRI upprepar sin resolution från 2008 om avskaffande av dödsstraffet, eftersom sådana straff är en kränkning av den universellt garanterade rätten till liv.

Anne Ramberg tillade:

– IBAHRI anmodar de saudiska myndigheterna att lägga ned anklagelserna mot den unge Murtaja Qureiris och uppmanar Saudiarabien att respektera internationella och regionala normer, regler för en rättssäker rättegång, grundläggande mänskliga rättigheter samt att säkerställa skydd för alla sina medborgare.

Michael Kirby avslutade:

– De internationella människorättsreglerna skyddar rätten till fredlig protest och rätten att uttrycka politiska och sociala åsikter med icke-våldsmetoder. Det är genom sådana protester som stora orättfärdigheter till sist rättas till. Den fredliga protestens centrala betydelse har demonstrerats upprepade gånger, särskilt under det senaste århundradet. Mohandas Gandhi i Indien och Nelson Mandela visade vikten av denna rättighet och dess förmåga att förändra deras länder, och världen, till det bättre. Det är särskilt viktigt att skydda barn och ungdomar från brutala straff för att de har utnyttjat denna grundläggande mänskliga rättighet.