Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte i dag den 13 juni inleddes traditionsenligt med utdelning av Advokatsamfundets journalistpris. Anne Ramberg, som delade ut priset, konstaterade att oberoende journalistik är en viktig förutsättning för rättsstaten, i synnerhet i dessa tider då populism och korruption breder ut sig i samhället. Hon överlämnade därefter ordet till pristagaren, DN-journalisten Niklas Orrenius.

Fullmaktige_2019_Prisoverlamning_Ramberg_Orrenius_Tom_Knutson_375.jpg
Anne Ramberg överlämnade journalistpriset till Niklas Orrenius vid fullmäktigemötet. Prissumman är 50 000 kronor.

Niklas Orrenius sa sig vara tacksam för och mycket hedrad av priset. I sitt tal tackade han särskilt sina föräldrar, som under hans uppväxt var advokat respektive polischef. Niklas Orrenius återgav hur en diskussion vid middagsbordet kunde låta, när två olika perspektiv på samhällets olycksbarn fick studsa mot varandra.

Fullmaktige_2019_Orrenius_talarstol_Tom_Knutson_375.jpg
Niklas Orrenius tackade för priset och berättade hur han hade fått bredare perspektiv på samhället och människorna genom sin mor polischefen och sin far brottmålsadvokaten. 

– För oss barn var det lite som att se en spännande tennismatch. Men vi fick lära oss att flera saker kan vara sanna samtidigt. Det har jag tagit med mig i min journalistik, att saker sällan är svart-vita, sa Niklas Orrenius.

Fullmaktige_2019_Orrenius3_Tom_Knutson_375.jpg
Niklas Orrenius.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson redogjorde efter prisceremonin för rekryteringen av en ny generalsekreterare. Han presenterade tillträdande generalsekreteraren Mia Edwall Insulander och tackade därefter Anne Ramberg för hennes nästan 20 år på posten.

Fullmaktige_2019_Christer_Danielsson_Tom_Knutson_375.jpg
Christer Danielsson berättade om arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare i Advokatsamfundet.

– Jag kan bara säga att du har utfört en storslagen gärning, inte minst genom att du har gett Advokatsamfundet en central roll i rättssamhället, sa Danielsson.

Anne Ramberg själv tog tillfället i akt att se tillbaka på sina år som generalsekreterare – 20 fantastiska år, som hon beskrev dem.

– Det har nästan bara varit glädje, och jag har varit glad varje dag då jag har gått till jobbet, summerade hon.

Fullmaktige_2019_Anne_Ramberg_Tom_Knutson_375.jpg
Anne Ramberg har varit Advokatsamfundets generalsekreterare sedan årsskiftet 1999/2000.

Anne Ramberg ville också lyfta fram Advokatsamfundets kansli och dess personal, som möjliggjort för henne och för Advokatsamfundet att åstadkomma det man gjort. Hon betonade också vikten av att hålla fast vid advokatkårens kärnvärden och advokatetiken.

– Annars finns det inte längre några skäl att våra klienter ska vara privilegierade på det vis de idag är. Luckrar vi upp etiken är risken att vi gräver vår egen grav.

Anne Ramberg fick ta emot varma applåder från fullmäktige, och passade på att avslöja att hon kommer att medverka i det klassiska Sommar i P1 den 2 juli.

Vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock presenterade Advokatsamfundets ekonomi, som befanns vara synnerligen god.

Fullmaktige_2019_Eva-Maj_Muhlenbock_Tom_Knutson_375.jpg
Eva-Maj Mühlenbock är vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse.

Vid fullmäktige omvaldes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2021. Åsa Erlandsson, Stockholm, omvaldes till ledamot av styrelsen. Nya i styrelsen är Pia Brink, Kungsbacka, Emil Andersson, Göteborg, Magnus Nedstrand, Linköping, Christoffer Ribbing, Stockholm, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Stockholm, Rebecka Lewis, Stockholm, och Johanna Näslund, Örebro, samtliga för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2021. Christina Malm, Stockholm, valdes till ny styrelseledamot för tiden 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

Fullmaktige_2019_Orrenius_Ramberg_Tom_Knutson_375.jpg
Niklas Orrenius och Anne Ramberg vid utdelningen av Advokatsamfundets journalistpris.

Fullmaktige_2019_Mia_Edwall_Insulander_Tom_Knutson_375.jpg
Mia Edwall Insulander tillträder som ny generalsekreterare i Advokatsamfundet den 1 september.

Fullmaktige_2019_Kihlberg_Hultgren_Tom_Knutson_375.jpg
Advokatsamfundets nya ekonomichef Sara Kihlberg med ekonomichefen Jonas Hultgren, som går i pension.

Fullmaktige_2019_Grupp_Utland_Tom_Knutson_375.jpg
Fem advokater varav de flesta har anknytning till Utlandsavdelningen: Per Jadelind, Massimo Caiazza, Jan E. Frydman, Karl Woschagg och Pontus Lindfelt.

Fullmaktige_2019_Grupp_1_Tom_Knutson_375.jpg
Advokatsamfundets fullmäktigemöte hölls i Näringslivets hus i Stockholm.

Fullmaktige_2019_Asa_Hadartz_Tom_Knutson_375.jpg
Åsa Hadartz, Uddevalla.

Fullmaktige_2019_Grupp_2_Tom_Knutson_375.jpg
Matilda Andersson, Gabriella Behm och Monica Behm.