Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hans Corell om advokatsamfundens betydelse för rättsstat och mänskliga rättigheter

Artikel ur vänboken till Anne Ramberg.

Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor och rättschef i Förenta nationerna, har bidragit med en artikel i den nyligen publicerade vänboken till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Ämnet för artikeln är advokatsamfundens roll i att främja rättsstatliga värderingar och försvara de mänskliga rättigheterna.

Artikeln kan läsas som särtryck här.

Hans Corell: ”The Role of Bar Associations in Promoting the Rule of Law and Defending Human Rights” ur Vänbok till Anne Ramberg

Vänboken till Anne Ramberg innehåller 45 artiklar och kan beställas från Jure bokhandel.

Läs mer om innehållet och beställ vänboken direkt från Jure på webben

Jure AB
Artillerigatan 67
114 45 Stockholm
E-post order@jure.se
Telefon 08-662 00 80
Telefax 08-662 00 86