Valberedningen som har i uppdrag att förbereda valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni 2020 har offentliggjort sitt förslag.

Vid fullmäktigemötet 2019 valdes Christer Danielsson till ordförande och Eva-Maj Mühlenbock till vice ordförande, båda för tiden den 1 juli 2019 – 30 juni 2021.

Till Advokatsamfundets huvudstyrelse föreslår valberedningen omval av Klas Wennström, Anna Ulfsdotter Forsell, Christina Malm, Fredrik Ungerfält, Sait Umdi, Sven A. Olsson, Erik Sjöman och Petter Hetta för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Valberedningen föreslår nyval av Johan Eriksson, Stockholm, och Dr. Christina Griebeler, Frankfurt am Main, som styrelseledamöter, båda för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

När det gäller valen till Advokatsamfundets disciplinnämnd föreslår valberedningen omval av Börje Samuelsson som ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2024.

Vid fullmäktigemötet 2018 valdes Leif Ljungholm till vice ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2018 – 30 juni 2022.

Valberedningen föreslår omval av nämndledamöterna Biörn Riese och Anna Steén för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2024.

Valberedningen föreslår nyval av en ledamot i disciplinnämnden: Ulrika Borg, Stockholm, för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2024.

I protokollet från valberedningens sammanträde redovisar valberedningen efter vilka principer den har arbetat med att förbereda valen till fullmäktigemötet. Valberedningen skriver bland annat att den har strävat efter att ha flera kandidater till respektive post i styrelsen och disciplinnämnden samt att ha kandidater från olika verksamhetsområden, ålder och kön för att möta det behov som finns i styrelsen och disciplinnämnden.

I protokollet finns ytterligare uppgifter om de föreslagna nya ledamöterna samt förslag till val av revisorer och revisorssuppleanter.

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 22 januari 2020