Den 16 december 2019 samlades ett drygt 20-tal mentorer och adepter för avslutningsträff i den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia. Träffen ägde rum i Advokatsamfundets lokaler och gav deltagarna tillfälle att utvärdera projekttiden och ge värdefulla tips och synpunkter inför kommande omgångar. Kvällen avslutades med en gemensam middag.

Sofia_avslutning_2019_375.jpg