Europarådets expertkommitté om människorättsdimensionerna i automatisk databehandling och olika former av artificiell intelligens har publicerat en studie om ansvarsutkrävande och artificiell intelligens.

Studien undersöker de komplexa rättsliga och etiska frågor som har samband med digitalteknik och artificiell intelligens, med särskilt fokus på hot mot mänskliga rättigheter inklusive personlig integritet och skydd för personuppgifter, utifrån ett perspektivet hur ansvar bör utkrävas när det gäller risker för inskränkningar i de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av Europakonventionen.

Studien drar slutsatsen att den makt som avancerade digitala tekniker och system innebär inte kan tillåtas att utövas utan ansvarsutkrävande, om vi tar skyddet för mänskliga rättigheter i en global och uppkopplad tidsålder på allvar: De som njuter frukterna av digitaltekniken, inklusive artificiell intelligens, måste också ta ansvar för dess negativa konsekvenser. Därmed har varje stat en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna genom att ha mekanismer som gör det möjligt att utkräva ansvar för risker och skador som härrör från användning av avancerad digitalteknik.

Studien kan laddas ned i PDF-format, på engelska eller franska, från Europarådets webbplats.

Europarådets studie Responsibility and AI/ Responsabilité et IA