Advokaterna siar om framtiden

Ett nytt decennium är här. Analytikerna talar om brexit, lågkonjunktur, AI och hotande klimatkris. Men vilka förändringar planerar advokatbyråerna för och hur ser advokaterna på de kommande tio åren? Advokaten har frågat avdelningarna om vilka tendenser de ser och vilka frågor som prioriteras på byråerna, och intervjuat advokaterna som rustar för framtiden.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Så blir vi en stark röst

Det är en konst att lyssna och att vara lyhörd för andras perspektiv. Det innebär inte att man måste göra avkall på sina egna åsikter men är ett uttryck för respekt för andra. Att ha förmåga att lyssna är också en förutsättning för ett sunt debattklimat, något som är angeläget i tider av allt hårdare och mer polariserade meningsutbyten, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Disciplinnämnden 2019: Anmälningarna blir allt färre

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2019 var 5 procent mindre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, trots att antalet advokater ökar.

Läs mer 

Gästkrönika: Domstolarnas och domarnas oberoende i populisttider

De viktigaste åtgärderna för att behålla förtroendet för domstolarna i vårt land och undvika populistisk kritik av dem för närvarande är sådana som domarna och domstolarna själva kan vidta. Det skriver Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer 

Rösten – advokatens viktigaste verktyg

Varför arbetar inte fler svenska advokater mer målmedvetet med att utveckla retorik och muntlig kommunikation? Det frågar sig Per Furumo, konsult i muntlig framställning.

Läs mer

Christer Danielsson: Om tingstjänstgöring

I en rapport från domstolsverket föreslås förändringar av rekryteringen till och utformningen av notarietjänstgöringen. Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson noterar att samfundet motsätter sig vissa av de föreslagna förändringarna.

Läs mer