CCBE:s regler om god advokatsed för europeiska advokater är etiska regler för gränsöverskridande advokatverksamhet, antagna av CCBE. Reglerna antogs av CCBE 2006 och godkändes av Sveriges advokatsamfunds styrelse i mars 2008.

I CCBE:s stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper, som antogs av CCBE 2006, beskrivs och kommenteras de kärnprinciper som delas av hela den europeiska advokatkåren och som bildar grunden för de nationella och internationella regler som styr advokaters uppträdande.

CCBE:s regler om god advokatsed för europeiska advokater

CCBE:s Code of Conduct på engelska

CCBE:s Code de déontologie på franska

CCBE:s s stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

CCBE:s Charter of core principles of the European legal profession på engelska

CCBE:s Charte des principes essentiels de l’avocat européen på franska