Vägledande uttalanden av styrelsen som är allmängiltiga och principiellt viktiga för advokatkåren finns i listan nedan.