Sveriges advokatsamfund lanserar i dag den 3 april en särskild coronavirussida på sin webbplats www.advokatsamfundet.se. På den nya ingångssidan samlar Advokatsamfundet information till advokater och advokatbyråer med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Den nya ingångssidan nås på webbadressen https://www.advokatsamfundet.se/coronavirus/

På den nya sidan finns ämnesvis information, som uppdateras fortlöpande. Den innehåller rubriker som
Klientkontakter
Kontakter med domstolar och andra myndigheter
Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen
Advokatakademien
Information från Regeringskansliet
Internationella nyheter

I en särskild avdelning finns samlade svar på återkommande frågor som har ställts till Advokatsamfundets kansli om virusutbrottets inverkan på advokatverksamheten.

På webbsidan finns också några korta intervjuer, där advokater med olika verksamhetsinriktningar delar sina erfarenheter av hur coronavirussituationen har påverkat deras arbete.