Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, har tagit fram en vägledning för försvarare inom EU. Guiden presenterar lagstiftning, praxis och de rättsliga verktyg som finns. I dokumentet finns bland annat information om processuella skyddsmekanismer, den europeiska arresteringsordern och bevisfrågor.

Till vägledningen.