Advokatsamfundet sände den 7 april en skrivelse till alla försäkringsbolag som är anslutna till Ombudskostnadsnämnden. I skrivelsen tar Advokatsamfundet upp frågan om försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till rättsliga biträden med anledning av coronavirusets spridning.

Många av landets domstolar ställer till följd av coronavirusets spridning i stor omfattning in eller flyttar rättegångar. Domstolarnas nödvändiga prioritering har fått effekten att tvister mellan enskilda tar väsentligt längre tid än vanligt. Det får effekter främst för mindre advokatbyråer som i huvudsak sysslar med rådgivning i tvister mellan privatpersoner och där förutsättningen för att kunna åta sig uppdraget är beroende av den enskildes rätt till rättsskydd.

I skrivelsen till försäkringsbolagen framhåller Advokatsamfundet behovet av att de advokater som berörs får möjlighet till förskottsbetalning för den tid de redan har lagt ner i pågående mål och ärenden där den enskilde har rätt till rättsskydd, med hänsyn till vikten av att den samhällsviktiga verksamhet som utövas av domstolar och advokater ska fortsätta att fungera även i det krisläge som råder.

Advokatsamfundets skrivelse till försäkringsbolagen