Rättshjälpen – från jämlikhetsprojekt till soppköksmodell

I rättssalen ställs den enskilda människan mot en statlig myndighet, småföretagaren mot jätte­företaget, låginkomsttagaren mot miljonären och den processvane mot nybörjaren i rättsliga frågor.

Samtidigt står i dag många utan ekonomisk möjlighet att anlita en advokat, när rättshjälpen urholkas och rättsskyddet är fullt av undantag.

En forskare går så långt som att kalla systemet för en soppköksmodell, och advokater ifrågasätter nu om alla verkligen är lika inför lagen.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Stunden är nu

Kan det ändå vara så att förtroendet för advokatkåren minskar? Hur gör vi då för att behålla det? Kanske kan den speciella tid vi nu lever i hjälpa oss att lättare hitta svaret; genom att reflektera över hur vårt agerande påverkar inte bara oss själva som enskilda advokater utan hela kåren, fattar vi bättre beslut. Då arbetar vi för fortsatt förtroende, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Samfundet ger råd om klientkontakter

Hur bör en advokat agera gentemot klienter och myndigheter i tider av smittspridning? På sin webbplats lämnar Advokatsamfundet några rekommendationer.

Läs mer

Petter Hetta: Fler unga borde veta hur fantastiskt advokatyrket är

Advokat Petter Hetta tycker att advokatyrket och att inte vara bosatt i en storstad är en utmärkt kombination. Tidskriften Advokaten porträtterar Umeåadvokaten.

Läs mer

Gästkrönika: På vems bekostnad tillåts nazister sprida sin hatpropaganda?

John Stauffer, chefsjurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, skriver om var gränsen går för när någons yttrandefrihet övergår i att begränsa någon annans fri- och rättigheter.

Läs mer

Praktisk juridik: Skattetvister – synpunkter och reflektioner från en skatteadvokats perspektiv

Advokat Peter Nordquist belyser flera frågor kopplade till skattetvister, bland annat förtroendet för Skatteverket, den ”lömska” sakprocessen och rättssäkerheten i skatteärenden. Nordquist manar till debatt och eftertanke bland dem som arbetar med skattetvister, såväl ombud som domare och skattetjänstemän.

Läs mer

Debatt: Dödsfallet med den treåriga flickan – okunskap gör debatten skev

Debatten om det tragiska dödsfallet med en treårig flicka i Norrköping visar på okunskap om uppdraget att företräda barn. Det anser advokat UllaBella af Klercker.

Läs mer

Christer Danielsson: Om pandemin

Om det allmänna läget inte plötsligt förändras till det bättre är jag rädd att pandemins yrkesmässiga effekter – i tillägg till de mänskliga – blir svåra också för advokatbranschen, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer