Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, uppmanar i ett brev Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan att göra allt i sin makt för att, nu under coronapandemin, skydda de många advokater som sitter i turkiska fängelser.

Omkring 300 advokater hålls i förvar i Turkiet, anklagade för olika terrorrelaterade brott. Enligt CCBE:s uppfattning har en stor del av dessa advokater fängslats enbart för att de har utfört sina uppdrag, i rättsstatens och klienternas tjänst.

Turkiet planerar nu lagändringar för att släppa en stor del av dem som är intagna i fängelse. Syftet är att förhindra att corona sprids i fängelserna. Enligt uppgift ska fångar dömda för terroraktiviteter dock undantas, och få stanna i fängelse.

CCBE uppmanar nu Turkiets president att frige advokaterna, som enligt rådet inte ska anses vara terrorister. CCBE ber också presidenten att göra allt i sin makt för att skydda de fängslade advokaternas hälsa och säkerhet, och att vidta nödvändiga åtgärder för att Turkiets advokater framgent ska kunna sköta sina uppdrag utan att behöva frukta repressalier.

Läs hela brevet.