Rättsmedicinalverket (RMV) har i en skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 april meddelat att RMV bedömer att det för närvarande inte går att verkställa § 7-undersökningar eller rättspsykiatriska undersökningar när det gäller personer på fri fot. RMV kommer löpande att ompröva ställningstagandet i syfte att så snart som möjligt återuppta undersökningarna.

Bakgrunden till RMV:s bedömning är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Enligt 1 § i föreskrifterna ska alla verksamheter i Sverige – däribland statliga myndigheter – säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

RMV:s undersökningar innebär att personer reser till och från Stockholm, Göteborg och Umeå. RMV bedömer att resorna kan bidra till att smitta sprids, särskilt till regioner där smittspridningen har kunnat hållas på en lägre nivå. Smitta kan också spridas till RMV:s rättspsykiatriska undersökningsenheter.

Därför avser RMV att söka anstånd för alla ärenden som rör undersökningar av personer på fri fot enligt § 7 i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

Rättsmedicinalverkets skrivelse till tingsrätterna och hovrätterna den 9 april 2020 om åtgärder med anledning av covid-19