Den pågående pandemin har förändrat vardagen för en stor del av världens befolkning. I skuggan av pandemin fortsätter dock makthavare – många gånger under förevändningen att stoppa smittspridningen – att inskränka människors fri- och rättigheter på ett oproportionerligt sätt.

Den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI bevakar fortlöpande hur mänskliga rättigheter respekteras runt om i världen. Institutet har nu inlett en särskild satsning för att följa och redovisa utvecklingen för de mänskliga rättigheterna under pandemin, Covid-19 Human Rights Monitor.

Covid-19 Human Rights Monitor kan läsas på IBAHRI:s webbplats. En ny upplaga presenteras varje torsdag.

Första upplagan av Covid-19 Human Rights Monitor finns att läsa här.