Den juridiska informationstjänsten Juno, ägd av Norstedts Juridik, lanserades 2019 och är idag ensam i Sverige i sitt segment. Redan under lanseringsåret fick Advokatsamfundet signaler från ledamöter om de olika problemen med Juno, och inledde en dialog med Norstedts Juridik om problemen.

Efter kontakter mellan samfundet och Norstedts Juridik beslutade Norstedts om ett tak på prishöjningar, lägre priser för byråer som köpte många licenser och flera olika paket av tjänster. Samtalen har sedan fortsatt, och Advokatsamfundet har ställt krav på en rad åtgärder.

Advokatsamfundet har fört fram kritik mot prissättningen och den dåliga tillgängligheten hos kundtjänsten. Här har Norstedts gjort vissa förbättringar, och från och med december återinförs en särskild prismodell som ska sänka kostnaden för byråer med 1–10 anställda.

Samfundet har också kritiserat de allmänna villkoren för Juno, som ger en mycket begränsad möjlighet för användare att kräva rättelse eller ersättning för fel i tjänsten och de skador som dessa kan leda till.

Advokatsamfundet har sammanställt kritiken mot Juno i en promemoria som finns att läsa här på Advokatsamfundets webbplats, tillsammans med svaret från Norstedts Juridik.

 

Advokatsamfundets krav på åtgärder:

  • Kompensation för bristfälligheterna i Juno, som orsakat användarna merarbete och tidsspillan. Det bör ske genom återbetalning av del av erlagda avgifter, alternativt rabatt på framtida licenser fram till dess att åtminstone de allvarligaste felen är rättade.
  • En mer transparent prissättning, som möjliggör för advokater att kunna köpa det innehåll de faktiskt behöver och använder, istället för stora standardpaket med en mängd för den enskilde advokaten onyttigt material.
  • En mer flexibel kommersiell licensmodell som alternativ till Byrålicensen, som är den enda som erbjuds idag.
  • Möjlighet att betala årslicensen löpande månadsvis eller kvartalsvis, inte bara årsvis i förskott.
  • Uppdaterade allmänna villkor som ger kunderna möjlighet att kräva rättelse och ersättning för eventuella fel eller skador som de orsakats vid användandet av tjänsten.
  • En tydlig åtgärdsplan, som redovisar kommande rättningar och utvecklingsarbete i Juno, inklusive ansvariga kontaktpersoner för dessa, som ger svar på advokaternas oro inför framtida problem orsakade av plattformen.
  • Upprättande av en sida på nj.se där man kan ta del av inkomna felanmälningar, status för dessa samt förväntad tid då felet är rättat.
  • Redovisning av användarstatistik (något som är helt obefintligt idag), samt utökade möjligheter för advokatbyråerna själva att centralt kunna se hur användandet fördelar sig mellan de olika användarna för att på så sätt kunna optimera sitt användande av tjänsten.
  • Utökad tillgänglighet för kundtjänst, jourbemanning under helgdagar och fler möjligheter till ”självhjälp” vid enklare ärenden.
  •  

Läs mer om kritiken mot Juno i senaste numret av Tidskriften Advokaten.

Advokatsamfundets promemoria.

Svar från Norstedts juridik