I en nyutkommen bok behandlas betydelsen och innebörden av integritet i den internationella rätten ur en rad aspekter. Bland författarna finns ambassadör Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare i FN, som medverkar med ett kapitel om arvet efter Dag Hammarskjöld. Hans Corell har dessutom bidragit med ett förord till boken. 

Boken finns fritt tillgänglig som pdf-fil på Torkel Opsahl Academic EPublishers (TOAEP) webbplats. 

Morten Bergsmo and Viviane E. Dittrich (editors), Integrity in International Justice, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2020 (ISBNs: 978-82-8348-190-7 [print] and 978-82-8348-191-4 [e-book]).

Länk till boken som pdf.