Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vägledning vid terrorismbekämpning

ICJ publicerar dokument om tillämpningen av EU:s terrorismbekämpningsdirektiv.

Internationella juristkommissionen, ICJ, har tagit fram en vägledning om tillämpningen av EU:s terrorismbekämpningsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism). Vägledningen riktar sig till åklagare, domare och advokater och behandlar EU:s standard för och allmänna rättsliga principer kring utredning, åtal och rättslig prövning i fall som berörs av direktivet, med särskild fokus på mänskliga rättigheter.

Vägledningen kan laddas ner från ICJ:s webbplats.