Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatorganisationer efterlyser effektivare skydd för advokatens roll

30 år efter antagandet av FN:s Basic Principles on the Role of Lawyers utsätts advokater fortfarande för hot och övergrepp.

Idag, den 7 september, är det 30 år sedan FN antog sina grundläggande principer om advokaternas roll. Principerna kom till för att lyfta fram advokaternas grundläggande roll i rättssaten, som oberoende försvarare av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

På många håll i världen utsätts advokater för hot, övergrepp och förföljelse, bara för att de utför detta grundläggande uppdrag. Det saknas också på de flesta håll bindande instrument för att skydda advokaternas oberoende och särskilda ställning i rättsstaten.

Rådet för advokatorganisationerna i EU, CCBE, har idag därför, tillsammans med en lång rad advokatorganisationer från hela världen, lyft fram FN:s grundläggande principer om advokaternas roll i ett uttalande. Undertecknarna uppmanar också EU att fortsätta arbetet med att skapa en konvention om skyddet för advokatens grundläggande roll.

Sveriges advokatsamfund har undertecknat uttalandet.

Läs uttalandet.