Advokater som medlar: Prisad konfliktlösning med förhinder

Medling är en urgammal metod att lösa tvister och kan användas både i näringslivet och i familjemål. Enligt medlande advokater kan medlingen många gånger hjälpa tvistande parter att spara både tid, pengar och relationer. Men trots lovorden och lysande statistik från många håll, har medlingen svårt att vinna mark i Sverige.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Balans i både process och debatt

Om man anser att omedelbarhetsprocessen bör ses över är det helt nödvändigt att man samtidigt försäkrar sig om att avskaffandet inte rubbar balansen mellan åklagare och försvar till förmån för bara den ena sidan. Vi måste diskutera både för- och nackdelar med olika lagförslag samt väga dem mot varandra för att se om de är proportionerliga och det finns en balans, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Nya råd från Advokatsamfundet:
Överväg att överklaga när klienten inte kan nås

En advokat som inte kan nå sin klient för att få ett besked om överklagande bör ändå överväga att överklaga, enligt Advokatsamfundets nya råd om uppdrag för svaga eller utsatta klienter.

Läs mer

Advokatprotest mot Migrationsverket: 
”Jag finner mig inte längre i att medverka i ett skådespel”

Advokat Henrik Stolare har fått nog av Migrationsverkets ständiga prutningar av ersättningen till offentliga biträden och avregistrerar sig från Migrationsverkets lista. Verkets inställning till biträdesuppdraget är inte förenlig med advokatetiken, anser han.

Läs mer

Podden ett sätt att nå ut med advokatperspektivet

Poddradio – radiosändning via nätet – kan vara ett snabbt sätt att föra ut ett budskap och nå nya grupper. Möt advokaterna som poddar för att sprida sin kunskap och presentera advokatrollen – men också bilda opinion för rättssäkerhet.

Läs mer

Gästkrönika av Mikael Mellqvist:
Att fråga eller inte fråga – det är frågan

Mikael Mellqvist, f.d. lagman i Gotlands tingsrätt, tar upp frågan om advokaters (mot)förhör i brottmål. Dessa förhör bidrar, enligt författaren, betydligt oftare till en fällande dom än till motsatsen.

Läs mer

Praktisk juridik av Ove Bring: 
Domstolarna saknar en hållbar och konsistent linje
i mål om krigsförbrytelser

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, skriver om olika frågeställningar i mål om
krigsförbrytelser. Enligt Bring har svensk rättspraxis, även om domstolarna landat rätt
i sak, inte lyckats finna en hållbar och konsistent juridisk linje i målen om krigsförbrytelser.

Läs mer

Christer Danielsson: Om anonyma vittnen med mera

Regeringen och justitieministern har själva givit pregnant uttryck för de mycket starka betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt som finns med anonyma vittnesmål. Enligt min mening väger de fortsatt över de brottsbekämpningsvinster som må följa av att en sådan ordning införs, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer