Den europeiska organisationen för brottmålsadvokater European Criminal Bar Association (ECBA) har gjort ett uttalande om vilka principer som bör gälla för användning av videokonferenser i brottmålsrättegångar efter att coronapandemin är över.

I uttalandet uppmanar ECBA både EU, Europarådet och organisationernas medlemsstater att se till att en tilltalad tillförsäkras rätten att alltid vara fysiskt närvarande när den tilltalades sak prövas och att förbjuda obligatorisk medverkan via videolänk för en tilltalad i den egna rättegången i inrikes brottmål.

ECBA:s uttalande om principer för användandet av videokonferenser i brottmål efter covid-19