Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) uttrycker allvarlig oro över gripandet av den belarusiska advokaten Lilija Vlasova, i ett brev som CCBE:s ordförande Ranko Pelicarić har sänt till Aleksandr Lukasjenko, president i Belarus.

Enligt information som CCBE har tagit emot, greps Lilija Vlasova den 31 augusti efter att myndigheterna hade sökt igenom hennes hus. Anklagelserna mot henne ska inte ha offentliggjorts ännu.

Lilija Vlasovas advokatfirma, Vlasova Mikhel & Partners, grundades 1990 som en av de första privata advokatbyråerna i Belarus.

Den 19 augusti valdes advokat Lilija Vlasova till medlem av presidiet för den belarusiska oppositionens koordinationsråd, som har till mål att säkerställa att krisen som uppstod efter presidentvalet i Belarus 2020 den 9 augusti får en fredlig lösning.

I brevet uppmanar CCBE president Lukasjenko att göra allt han kan för att återge advokat Lilija Vlasova friheten och att upphöra med alla politiskt motiverade trakasserier mot henne, eftersom frihetsberövandet tros vara grundat på hennes legitima verksamhet som advokat.

Dessutom uppmanar CCBE Lukasjenko att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att alla advokater i Belarus kan utföra sina yrkesplikter utan att behöva frukta repressalier, hinder, hot eller trakasserier så att rättskipningens och rättsstatens oberoende och integritet kan bevaras.

Brevet från CCBE:s ordförande till president Lukasjenko