På SVT Nyheter kommenterar Advokatsamfundets generalsekreterare regeringens förslag om att fler personer som kommer till Sverige ska fotograferas och registreras med fingeravtryck vid gränskontrollen. Förslaget om ändringar i utlänningslagen och i Schengenområdets informationssystem gör det lättare att upptäcka om en person har uppgett flera olika identiteter. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 28 december

Advokatsamfundet motsätter sig inte lagförslaget. Men Mia Edwall Insulander säger till SVT Nyheter att det är viktigt att registreringen av uppgifterna sker på rätt grunder.

– Det ställer stora krav på att systemet fungerar på ett rättssäkert sätt. Vi har sagt att det är viktigt att man funderar över vilka registreringar som är nödvändiga och om personer som är registrerade en längre tid ska få en underrättelse om det, säger Mia Edwall Insulander till SVT Nyheter.

Webbnyhet om regeringens förslag på SVT Nyheter den 28 september

Advokatsamfundet yttrade sig i mars om förslaget till nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS). I remissvaret hade Advokatsamfundet inga invändningar mot förslaget, under förutsättning att rättssäkerhetsaspekter och skyddet för dem som skulle få sina personuppgifter registreras i systemet skulle upprätthållas.

Advokatsamfundets remissyttrande över departementspromemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)