Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Mycket fokus på repressiva åtgärder”

Generalsekreteraren Mia Edwall Insulander i SVT:s Agenda.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander diskuterade i gårdagens Agenda i SVT (den 6 september) utvecklingen på det kriminalpolitiska området. I samtalet med kriminalkommissarie Fredrik Gårdare uttryckte Mia Edwall Insulander oro över den ensidiga fokuseringen på repressiva åtgärder, som hårdare straff och starkare tvångsmedel. Såväl Mia Edwall Insulander som Fredrik Gårdare pekade också på behovet av förebyggande insatser för att förhindra att unga hamnar i kriminella sammanhang.

Fortsätt gärna följa Advokatsamfundet i den kriminalpolitiska debatten.

Se inslaget i SVT Play. Inslaget börjar omkring 19 minuter in i programmet.