Högsta domstolen har  idag den 13 juli 2021 uteslutit en advokat som vid två tillfällen handlat i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter.

Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund – Högsta domstolen