Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Högsta domstolen har fattat beslut i uppmärksammat ärende

Högsta domstolen har  idag den 13 juli 2021 uteslutit en advokat som vid två tillfällen handlat i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter.

Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund – Högsta domstolen