Den 1 juli 2021 infördes nya lagregler om häktningstider. Enligt de nya reglerna får en vuxen som misstänks för brott vara häktad i högst 9 månader innan åtal måste väckas. Den som inte har fyllt 18 år får vara häktad i högst 3 månader.

Tiderna får överskridas om det finns synnerliga skäl, till exempel om straffvärdet är mycket högt i kombination med att det misstänkta brottet är särskilt svårutrett.

I SVT Nyheter den 4 juli kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander lagändringarna.

Hon trodde inte att de nya bestämmelserna skulle få särskilt stor effekt varken på häktningstiderna eller på antalet häktade.

– Den absoluta merparten av personer häktas ju kortare tid än nio månader, så den här lagändringen kommer att få en ganska liten betydelse för antalet häktade, tror jag, sa Mia Edwall Insulander i Aktuellt.

Mia Edwall Insulander uttryckte också farhågor för att möjligheterna att överskrida häktningstiderna vid synnerliga skäl skulle komma att utnyttjas i stor utsträckning.

– Jag tror också att det finns en risk att den här ventilen kommer att användas ganska vitt och brett, för det är vid ganska många olika omständigheter som man faktiskt får använda den här ventilen, sa hon.

Se inslaget från SVT Nyheter