Den 21 juni 2021 blev webbplatsen Juridikbok.se offentlig.

Ambitionen med Juridikbok.se är att det mesta av äldre svensk juridisk litteratur i framtiden ska finnas på webbplatsen. För närvarande finns knappt 80 titlar tillgängliga helt utan kostnad för alla intresserade. Nya titlar kommer att läggas till fortlöpande.

Bakom Juridikbok.se finns Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur. Stiftelsen har inga kommersiella intressen. I stiftelsens styrelse finns representanter för rättsvetenskapen, advokatkåren, domarkåren, universitetsbiblioteken och de juridiska förlagen. Arbetet bedrivs långsiktigt och med målet att få med så många böcker som möjligt ur den svenska juridiska litteraturen. Avsikten är också att inkludera rättsvetenskaplig litteratur skriven på svenska i andra länder, särskilt i Finland. 

Många av de böcker som fortfarande ges ut av förlagen i bokform kommer inte att finnas på Juridikbok.se. Men med tiden ska det mesta av den svenska juridiska litteraturen som inte längre ges ut finnas där, liksom verk som finns fritt tillgängliga för nedladdning från andra platser.

På webbplatsen juridikbok.se kan man anmäla sig till ett nyhetsbrev för att hålla sig informerad om vilka verk som lagts till och som finns fritt tillgängliga.