Utlandsdagarna 2022 har nödgats byta datum. Nytt datum för Utlandsdagarna – den årliga utbildningskonferensen som arrangeras av Utlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfund – är den 18–19 mars 2022, i stället för tidigare annonserat datum.

Utlandsavdelningen har också beslutat att Utlandsdagarna 2022 hålls i Paris.