I Göteborgs-Posten i dag den 1 juli skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander en replik på ett debattinlägg från två representanter för Liberala Studenter om Advokatsamfundets disciplinverksamhet.

Mia Edwall Insulander framhåller i repliken att Advokatsamfundet tar frågorna på största allvar, att samfundet arbetar med en förstärkt etiksatsning och att disciplinnämndens tillsyn fungerar rättssäkert.

”Tillsyn av advokater som bryter mot reglerna fungerar”, replik i Göteborgs-Posten den 1 juli