Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nyhetsbrev från CCBE

CCBE-Info maj–juni 2021.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 91 för maj–juni 2021, tillgänglig på webben.

CCBE-Info nr 92 (engelska)

CCBE-Info nr 92 (franska)