Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 91 för maj–juni 2021, tillgänglig på webben.

CCBE-Info nr 92 (engelska)

CCBE-Info nr 92 (franska)