Brottsoffermyndigheten bjuder in till en temadag med webbsända föreläsningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsningarna sänds den 8 september 2021 kl. 9.00–11.30. 

Föreläsare

Minoo Alinia är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av postkolonial migration, nationalism, rasism, ära, manlighet och våld. Hon har undersökt våld mot kvinnor i hederns namn och berättar om kopplingen mellan destruktiva, statligt sanktionerade hedersdiskurser och föreställningar om manlighet.

Poya Ashna och Linn Jansson är kuratorer vid Origo som är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum. Origo har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo berättar bland annat om hedersvåldets olika uttryck och om hur de olika yrkesrollerna inom arbetsgruppen möjliggör samarbete över myndighetsgränserna.

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan sändningen.

Sista anmälningsdag: Den 3 september 2021.

Program och anmälan