Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny vägledning för advokatverksamheten

Sammanställning av vägledande uttalanden, PM m.m.

Advokatsamfundets kansli har sammanställt ett dokument där styrelsens vägledande uttalanden samt hänvisningar till PM och andra dokument som kan vara till stöd i advokatverksamheten har samlats på ett överskådligt sätt.

Dokumentet Vägledning i advokatverksamhet finns tillgängligt på Advokatsamfundets webbplats under menyn För advokater och biträdande jurister – Advokatverksamheten.