Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har beslutat att ge ekonomiskt stöd med 100 000 kr till organisationen European Lawyers in Lesvos.

European Lawyers in Lesvos är en europeisk frivilligorganisation grundad av Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och tyska advokatsamfundet Deutscher Anwaltverein. European Lawyers in Lesvos ger advokathjälp pro bono till asylsökande på den grekiska ön Lesbos.

Sedan 2016 har organisationen givit advokathjälp till mer än 8 500 asylsökande på ön, därav över 400 ensamkommande minderåriga. För närvarande finns över 9 000 asylsökande på Lesbos. De flesta har flytt från Syrien, Afghanistan eller Irak.

Donationen finansieras genom den fond för Advokatsamfundets pro bono-arbete som består av de avsättningar à 100 000 kr som görs för vars och ens räkning som har mottagit Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

– Jag är mycket glad att Advokatsamfundet på detta sätt kan bidra till att bistå några av alla de asylsökande som är i desperat behov av hjälp och stöd. Advokatsamfundet finner det angeläget att stödja upprätthållandet av rättsstatliga principer och skyddet för mänskliga rättigheter också i en extrem situation i Europa, som omfattar några av världens mest utsatta just nu. Genom detta projekt ges de möjlighet till juridiskt biträde för att så långt möjligt kunna ges en rättssäker prövning av sin sak, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

European Lawyers in Lesvos webbplats