Vi söker en kvalificerad jurist, med mycket goda juridiska kunskaper samt mycket god språkbehandling på svenska och engelska. Du bör vara effektiv, noggrann, öppen och serviceinriktad. Arbete som advokat, assessor eller annan erfarenhet från departement eller organisation är en merit. Tillträde under mars/april 2019.

Anställningen innefattar bland annat attvara sekreterare i styrelsen, med ansvar för beredning av de ärenden som prövas av styrelsen. Därtill innefattar anställningen en rad andra kvalificerade arbetsuppgifter och i viss mån arbetsledande uppgifter.

Arbetet är utåtriktat och innefattar omfattande kontakter med departement, myndigheter, advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, tel. 08-459 03 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 6 februari 2019.

Alla Sveriges drygt 6 000 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 2 400 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 35 anställda.